Bergenadvokatene priser selvfølgelig etter advokatforeningens retningslinjer


Våre salær pr time er for tiden:  (eksl. mva) Advokater 2 350,- Advokatfullmektig 1 850,- Servicepersonale 1 000,-    

Følger advokatforeningens regler

Bergenadvokatene følger advokatforeningens regler for god advokatskikk og konkurransetilsynets forskrift om prisopplysninger for tjenester.

Forskriften innebærer at man ved hvert oppdrag vil få opplyst timesatsen som vil bli lagt til grunn og hvordan salæret beregnes. Vi kan også avtale med deg at det skal innbetales forskudd.

Suksesshonorar

Bergenadvokatene vil ikke ha anledning til å ta saker på «no cure no pay» basis, det vil si saker hvor salæret fastsettes som en del eller prosent av resulatatet i saken.

Det vil derimot kunne inngås en avtale om såkalt «suksesshonorar», Da vil salæret beregnes endelig når sakens resultat er avklart. Da vil du få en lavere timesats hvis saken tapes og en høyere sats hvis saken ender med det som er avtalt som «suksess».

Sammen med oppdragsbekreftelsen og klientavtale vil du få kopi av alminnelige oppdragsvilkår, hvilket utgjør avtalen mellom Bergenadvokatene og deg.

Fakturaene skal alltid være ryddige og oversiktlige.

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.