Vet du at rettshjelp dekkes av forsikringene du allerede har?


De aller fleste har en eller flere forsikringer med rettshjelpdekning. Innboforsikringer inneholder en tilleggsforsikring som dekker utgifter til bistand fra advokat. Det samme gjør alle husforsikringer, bil-, motorsykkel- og båtforsikringer og de fleste virksomhetsforsikringer. Du kan også ha rett på fri rettshjelp.

Forsikringsavtalene omtaler dette som rettshjelpsdekning.

I de fleste forsikringer er regelen at forsikringsselskapet dekker kr 100 000,- til advokat. Vanligvis er det en egenandel på 20%.

Bergenadvokatene tar seg av all dialog med forsikringsselskapet og innhenter alle relevante dokumenter. Dette gjør det billigere og lettere for deg å bruke advokat.

Du kan også ha rett til fri rettshjelp

Rettshjelp Bergen

Bergenadvokatene benytter moderne teknologi for å gjøre skjer over telefon, email eller skype. Bergenadvokatene innhenter dokumentene for deg. Dermed sparer du både tid og penger.

Vi har lang erfaring fra flere fagområder. Saken din er i trygge hender hos Bergenadvokatene!

Kontakt oss:
Telefon: 22 82 84 40 eller post@advokat.no

Få rask hjelp
av en advokat


Ønsker du hjelp fra en advokat kan du sende oss en henvendelse – Helt uforpliktende. Vi finner en passende advokat som vil ringe deg i løpet av dagen.